Aki Hoshino Body Height Weight

Aki Hoshino weight:  100 pounds.
Aki Hoshino measurements:  88F-56-87.
Aki Hoshino height:  5' 5".

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z