America Ferrera Body Weight Bra Size

America Ferrera weight:  130 pounds.
America Ferrera measurements:   38-28-39.
America Ferrera bra cup size:  38C.

Next Page
America Ferrera weight
America Ferrera height
America Ferrera measurements
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z