Asami Mizukawa Weight Height Hair Color Eye Color

Asami Mizukawa weight:  95 pounds.
Asami Mizukawa hair color:  black.
Asami Mizukawa eye color:  black.
Asami Mizukawa height:  5' 4".

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z