Ava Gardner Body Height Weight Bra Size

Ava Gardner weight:  120 pounds.
Ava Gardner measurements:  36-24-37.
Ava Gardner bra cup size:  36.
Ava Gardner height:  5' 6".

Next Page
18 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z