Bernadette Peters Body Height Weight Bra Size

Bernadette Peters weight:  120 pounds.
Bernadette Peters measurements:  35-24-36.
Bernadette Peters bra cup size:  34C.
Bernadette Peters height:  5" 3'.

Next Page
Bernadette Peters weight
Bernadette Peters height
Bernadette Peters measurements
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z