Debra Jo Rupp Body Height Weight

Debra Jo Rupp weight:  110 pounds.
Debra Jo Rupp height:  5" 2'.

Next Page
Debra Jo Rupp weight
Debra Jo Rupp height
Debra Jo Rupp measurements
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z