Gia Paloma Weight Height Eye Color

Gia Paloma weight:  115 pounds.
Gia Paloma eye color:  green.
Gia Paloma height:  5' 2".

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z