Jenna Ushkowitz Body Height

Naya Rivera weight: 120
Jenna Ushkowitz height: 5" 2'

Next Page
Jenna Ushkowitz weight
Jenna Ushkowitz height
Jenna Ushkowitz measurements
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z