Ji Tae Yu Weight Height Ethnicity

Ji Tae Yu weight:  171 pounds.
Ji Tae Yu height:  6' 1½".
Ji Tae Yu ethnicity:  Asian.
Ji Tae Yu nationality:  South Korean.

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z