Ji Woo Choi Weight Height Ethnicity

Ji Woo Choi weight:  110 pounds.
Ji Woo Choi height:  5' 8½".
Ji Woo Choi ethnicity:  Asian.
Ji Woo Choi nationality:  South Korean.

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z