Jill St John Body Height Weight Bra Size

Jill St John weight:  125 pounds.
Jill St John measurements:  36-22-35.
Jill St John bra cup size:  36C.
Jill St John height:  5" 6'.

Next Page
Jill St John height
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z