Joe Elliott Weight Height Shoe Size Hair Color Eye Color

Joe Elliott weight:  190 pounds.
Joe Elliott shoe size:  12.
Joe Elliott hair color:  brown.
Joe Elliott eye color:  blue.
Joe Elliott height:  6' 1½".

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z