Josh Franceschi Weight Height Hair Color Eye Color

Josh Franceschi weight:  153 pounds.
Josh Franceschi hair color:  brown.
Josh Franceschi eye color:  blue.
Josh Franceschi height:  5' 7".

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z