Julia Ling Body Height Weight

Julia Ling weight:  128 pounds.
Julia Ling measurements:  34-24-35.
Julia Ling height:  5 feet 2 inches.

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z