Lori Loughlin Body Height Weight Bra Size

Lori Loughlin weight:  115 pounds.
Lori Loughlin measurements:  33-25-35.
Lori Loughlin bra cup size:  34C.
Lori Loughlin height:  5" 6'.

Next Page
Lori Loughlin height
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z