Mia Kirshner Body Height Weight Bra Size

Mia Kirshner weight:  110 pounds.
Mia Kirshner measurements:  34-26-36.
Mia Kirshner bra cup size:  34C.
Mia Kirshner height:  5" 4'.

Next Page
Mia Kirshner weight
Mia Kirshner height
Mia Kirshner measurements
18 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z