Mia Sara Body Height Weight Bra Size

Mia Sara weight:  115 pounds.
Mia Sara measurements:  30-23-33.
Mia Sara bra cup size:  30B.
Mia Sara height:  5" 4'.

Next Page >
Mia Sara weight
Mia Sara height
Mia Sara measurements
Share This Page!