Rod Carew Weight Height Ethnicity

Rod Carew weight:  170 pounds.
Rod Carew height:  6 feet.
Rod Carew ethnicity:  Black.
Rod Carew nationality:  American.

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z