Sa Rang Kim Weight Height Hair Color Eye Color

Sa Rang Kim weight:  112 pounds.
Sa Rang Kim hair color:  brown.
Sa Rang Kim eye color:  black.
Sa Rang Kim height:  5' 8½".

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z