Seong Ji Weight Height Ethnicity

Seong Ji weight:  154 pounds.
Seong Ji height:  5' 10".
Seong Ji ethnicity:  Asian.
Seong Ji nationality:  South Korean.

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z