Sung Yueng Ki Body Weight Height

Sung Yueng Ki weight:  111 pounds.
Sung Yueng Ki height:  6' 2".
Sung Yueng Ki nationality:  South Korean.

Next Page
20 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z