Tony Esposito Weight Height Ethnicity

Tony Esposito weight:  185 pounds.
Tony Esposito height:  5' 11".
Tony Esposito ethnicity:  White.
Tony Esposito nationality:  Canadian.

Next Page
19 Up     9 Down
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z